Jordbruk

Jordbrukstjänster

Med moderna maskiner erbjuder vi ett stort antal jordbrukstjänster

  • Precisionsspridning av kalk, fastgödsel och flytgödsel
  • Vallskörd
  • Halmpressning
  • Täckdikning
  • Spolning av dräneringar och avlopp

För precisionsspridning av gödsel används N-sensor och GPS styrning för fosforgiva. Vi erbjuder även gödselpumpning för minskade transporter och minskad jordpackning.

 

Permalänk till denna artikel: http://www.sevholtsmaskin.se/jordbruk/